Alpha Lingmind New, bedrägeri? Negativ recensioner, Forum, Apotek, Pris

Alpha Lingmind New – Att lära sig engelska är viktigt i dagens globaliserade värld, eftersom det är det dominerande språket i internationell kommunikation, affärer, vetenskap och teknik. Flytande engelska öppnar möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling, gör det möjligt för människor att få kontakt med människor från olika kulturer, få tillgång till en mängd information och förbättra karriärutsikterna. Genom att lära dig engelska får du en värdefull färdighet som kan leda till en bättre förståelse av världen och en större förmåga att delta i det globala samhället.

Alpha Lingmind New är en innovativ metod för att lära sig engelska med hjälp av det engelska språkets binaurala system , som använder synkrona mullrande ljud för att öka hjärnaktiviteten och förbättra inlärningen av nya ord. Denna metod gör det möjligt att effektivt lära ut engelska under bara 75 minuter i veckan för personer på alla nivåer och har gett imponerande resultat i många europeiska länder.

kolla också: TurboShaper

Vilka är de differentierade ryktena?

Det perceptuella fenomenet differential rumble upptäcktes av Heinrich Wilhelm Dove 1841 och beskrevs första gången i den vetenskapliga litteraturen 1973.

Den perceptuella hörselillusion som skapas av differential rumble uppstår när två rena toner med något olika frekvenser når var sitt öra. Dessa två toner bearbetas sedan i hjärnan så att de låter som en tredje frekvens. Denna tredje frekvens tros ge en rad olika effekter, inklusive avslappning och mindfulness.

Akademisk forskning har fokuserat på två huvudsakliga tillämpningar av differentiell rumble:

1) som behandling eller terapi

2) som ersättning för eller komplement till användning av psykoaktiva droger (droger som påverkar nervsystemet och förändrar perception, humör, kognitiv funktion eller beteende).

Binaurala beats som terapi

Alpha Lingmind New

Studier av differentiell påverkan har visat positiva effekter på smärtlindring, ångestdämpning och minne. Det finns dock motstridiga uppgifter om dess inverkan på koncentrationen.

Till exempel visade en metaanalys av 22 studier om effekterna av differentierad stroke på minne, uppmärksamhet, ångest och smärtlindring att effekten i samtliga studier var statistiskt signifikant och konsekvent. En dos-respons-effekt konstaterades, vilket innebär att större exponering för ljud ökar deras terapeutiska effekt.

Studier med högkvalitativ design har också konsekvent visat effekter: i en dubbelblind randomiserad kontrollerad crossover-studie (guldstandarden för kliniska prövningar) minskade differentierad puffning smärtintensitet, stress och användning av smärtstillande läkemedel hos patienter med kronisk smärta jämfört med placebostimulering.

Studier för att förbättra uppmärksamheten har inte visat någon effekt.

Differential Rumble kan placeras inom ramen för en rad andra vanliga digitala ljudbaserade terapier, som ASMR (autonom sensorisk meridianrespons). Ny forskning visar att ASMR kan ha terapeutiska fördelar för mental hälsa, vilket belyser den bredare potentialen hos digitala ljud.

Alpha Lingmind New

Alpha Lingmind New: vad är det? Vad håller han på med? Fungerar det för alla?

Amerikanska forskare har utvecklat en ny språkinlärningsmetod som kallas Alpha Lingmind New. Syftet med denna metod är att göra inlärningen enkel och rolig, även om språket är komplext och innehåller många ord. Med denna metod kommer du enkelt och effektivt att lära dig engelska med hjälp av den mänskliga hjärnan, oavsett din språknivå.

Alpha Lingmind New är en onlinekurs som använder det engelska binaurala systemet och innebär att man lär sig i 5 minuter om dagen. Den är lämplig för både dem som inte talar flytande engelska och dem som vill förbättra sina kunskaper i engelska. Kursen bidrar till att förbättra arbetsmiljön och språkkunskaperna, oavsett kön, ålder och plats.

Kursen är öppen för alla, det finns inga köns- eller åldersbegränsningar. Varje kurs innehåller en Language Power Book och 3 CD-skivor. Kursen består av 36 lektioner, var och en på 25 minuter. Varje lektion består av tre faser och omfattar totalt 1 300 meningar eller 20 000 ord. Hela utbildningen tar cirka fyra månader.

Vad innebär de olika inlärningsfaserna?

  • Fas ett: att vänja sig vid Binaural Beats som avslappningsmusik i bakgrunden. Denna fas förbättrar hjärnans förmåga att uppfatta stimuli. Snabbare neutronöverföring ska leda till ökad koncentration och medvetenhet. De ovan nämnda ljuden har en särskild frekvens som gör att du slappnar av och är redo att agera. Detta är en 5-minuters uppvärmning som kallas ”nedsänkningsfasen”. Varje platta har en lämpligt anpassad frekvens och typ av ljud till sin lista med teman.
  • Andra fasen: aktiv inlärningsprocess. Var och en av de 36 tillgängliga lektionerna är fylld med en rad olika livssituationer. Det är inte bara tanklöst knackande och upprepande av inspelade sekvenser. Kursen har utformats för att ge bästa möjliga inlärningsupplevelse. Dessutom ger det en känsla av förtroende, vilket resulterar i en allt djärvare inledning av dialogen. Vi lyssnade på inspelningar som inte är strikta grammatiska regler, utan praktiska former av engelska. För att underlätta detta kommer de flesta övningarna att bestå av att imitera konversationer som hjälper dig att hitta rätt utomlands eller i en mångkulturell miljö. Följande teman har berättelser att engagera sig i och hitta sig själva i. Alpha Lingmind är inte en själlös röst, utan en samtalspartner genom vilken man måste vänja sig vid en tredje parts röst.
  • Fas tre: eller utträde. Det här är de sista fem minuterna av din assimilering. Precis som i ”fördjupningsfasen” är det en mjuk övergång när Binaural Beats aktiveras. Med aktiv avslappning är detta tillfället att memorera hela sekvensen av meningar, dialoger och övningar.

Alpha Lingmind New: Vad kommer den att lära mig? Omfattning och ämne

Du kanske är intresserad av hela Alpha Lingmind New-kursen. Produkten erbjuder ett brett utbud av användbara utbildningsämnen som kan användas i vardagen, i nödsituationer, på resande fot och för hobbyändamål. En fullständig förteckning över forskningsprogrammet finns på tillverkarens webbplats. Alpha Lingmind New innehåller 3 CD-skivor. Varje CD innehåller 12 lektioner i form av inspelningar i mp3-format. I priset ingår en Language Power Book, en A5-bok med övningar i engelska. Den är indelad i block som kompletterar dialogerna och hjälper henne att befästa de kunskaper hon har förvärvat. Du hittar också tre Binaural System-kurser på engelska, i pdf-format, med detaljerade beskrivningar och instruktioner. Du kan också ladda ner manus och översättningar av dialoger från ljud-CD-skivor.

Alpha Lingmind New

Recensioner av Alpha Lingmind New

Alpha Lingmind New är ett välrenommerat företag med utmärkta kundrecensioner. En unik språkinlärningsteknik ger snabb och effektiv inlärning. Hjärnan är förberedd för intensivt uppvärmningsarbete, så den assimilerar information bättre, inte bara enskilda ord utan också grammatiska regler. Bakgrundsljud förstärker den kunskap som inhämtats. Med Alpha Lingmind New kan alla förbättra sina språkkunskaper och utveckla sina intressen. Det oberoende forskningscentret ECMP har visat att goda språkkunskaper är en fördel för många företag när de anställer medarbetare.

Omdömena om Alpha Lingmind New har varit mycket positiva, många har lärt sig engelska på några veckor och varit nöjda med resultatet. Många kunder tyckte att metoden för att applicera differential rumble var ny och unik, och att kursen var enkel och trevlig. Många nämnde också att det skulle vara bra att använda denna metod i skolor. Överlag har omdömena om Alpha Lingmind New varit mycket positiva och många kunder har noterat att kursen har hjälpt dem att lära sig och behärska engelska tillräckligt för att möta kraven i deras arbete.

Var man kan köpa Alpha Lingmind New kurs

Om du är intresserad, klicka på länken nedan för att beställa en kurs i synkroniserad trumning. Distributörens officiella webbplats kommer att omdirigera dig. Från tid till annan finns det kampanjer. Du bör vara försiktig med andra försäljningswebbplatser som erbjuder Alpha Lingmind New-ersättningar, som är ineffektiva eller kan lura dig ur dina hårt förtjänade pengar. Nedan finns en länk till tillverkarens officiella webbplats.

 | Website

Jag är student vid Medicinska universitetet med särskilt intresse för naturlig kost och kosttillskott. Jag fick min erfarenhet inom detta område eftersom jag var tvungen att ta många kosttillskott och jag märkte att det tyvärr finns mycket felaktig information på Internet. Jag letar efter lösningar.