Audiovico, bedrägeri? Negativ recensioner, Forum, Apotek, Pris, Var man kan köpa

Audiovico är kapslar som är särskilt utformade för att stödja och övervinna hörselnedsättning. Deras unika sammansättning kombinerar naturliga ingredienser som är kända för sina positiva egenskaper för hörseln, vilket bidrar till att förbättra hörselfunktionen och minska hörselstörningar.

Orsaker till hörselnedsättning

Det finns många olika orsaker till hörselnedsättning, från åldrande till genetiska sjukdomar och bullerexponering. Att fastställa orsaken är ett viktigt steg för att hitta rätt behandling.

Enligt NIH har nästan 40 miljoner vuxna amerikaner hörselnedsättning, vilket gör det till ett av de vanligaste hälsoproblemen som människor ställs inför.

Även om de flesta orsakerna till hörselnedsättning är väl kända, undersöker forskarna fortfarande alla möjliga orsaker, förebyggande metoder och behandlingsalternativ. I vissa fall kan orsaken inte fastställas.

kontrollera även: Relixen Oil

Huvudorsaker till hörselnedsättning

Åldrande

Den vanligaste typen av hörselnedsättning är åldersrelaterad hörselnedsättning eller presbyakusis. Detta innebär en gradvis hörselnedsättning som uppträder över tid. I likhet med andra kroppsliga förändringar i samband med åldrande är hörselnedsättning en normal, men behandlingsbar, del av åldrandet. Du kanske inte inser att detta händer förrän dina symtom blir allvarliga eller någon annan märker att du har problem.

Denna typ av förlust är permanent och gör det vanligtvis svårt att höra så kallade ”högfrekventa” ljud såsom barnröster, fågelsång eller telefonljud.

De viktigaste symptomen på att du kan ha åldersrelaterad hörselnedsättning? För det första kan du känna att du hör men inte förstår . Vissa ljud kan verka irriterande eller för höga för dig. Du kan också uppleva fler episoder av tinnitus (ringningar i öronen).

Presbycusis är en typ av sensorineural hörselnedsättning, vilket innebär att den uppstår på grund av förändringar i innerörat när en person åldras. Det kan också bero på skador i mellanörat eller längs de nervbanor som leder till hjärnan. När vi blir äldre påverkas hörselkvaliteten också av hjärtsjukdomar som högt blodtryck och diabetes.

Audiovico

Ärftlig hörselnedsättning

Ärftlig hörselnedsättning kan vara konduktiv, sensorineural eller blandad och är ibland resultatet av en genetisk egenskap som ärvts från en förälder. Det finns mer än 400 kända genetiska och sällsynta syndrom, som inkluderar hörselnedsättning. Det är troligt att fler kommer att identifieras i takt med att de genetiska testerna blir alltmer sofistikerade.

Graden av förlust kan variera avsevärt från person till person, även hos personer med samma genetiska sjukdom. För vissa personer räcker det med hörapparater. För andra rekommenderas cochleaimplantat och/eller inlärning av amerikanskt teckenspråk.

Även om många ärftliga hörselnedsättningar är medfödda (finns från födseln), utvecklas vissa av dessa tillstånd långsamt över tid.

Exponering för buller

Bullerinducerad hörselnedsättning orsakas av långvarig exponering för högt buller. Den ständiga exponeringen för vardagsljud, t.ex. trafik, byggarbeten, bullriga kontorsmiljöer eller hög musik, kan påverka din hörsel negativt. Även om bullerinducerad hörselnedsättning i allmänhet är tillfällig, gör upprepad överexponering för högt buller det svårt för öronen att återhämta sig mellan händelserna. Buller skadar hårcellerna i innerörat, vilket leder till att hörseln försämras och fixeras med tiden.

Du kan minska risken för hörselnedsättning avsevärt genom att begränsa din exponering för höga ljud, använda öronproppar i bullriga miljöer och använda hörlurar på ett klokt sätt.

Sjukdomsrelaterad hörselnedsättning

Det finns många sjukdomar, autoimmuna tillstånd och tillstånd som bidrar till hörselnedsättning, t.ex:

 • Menières sjukdom : Orsaken till denna sjukdom är okänd, men symptomen inkluderar vanligtvis fluktuerande hörselnedsättning, yrsel och tinnitus.
 • Virus- och bakterieinfektioner: Många infektioner är förknippade med hörselnedsättning, men endast ett fåtal orsakar permanenta skador. Till exempel är hörselnedsättning på grund av förkylning, som kan leda till en infektion i mellanörat, vanligtvis tillfällig. Komplikationer av hemiplegi kan dock leda till permanent hörselnedsättning.
 • Otoskleros: denna sjukdom påverkar rörligheten hos de små benen i mellanörat och orsakar konduktiv hörselnedsättning, som vanligtvis behandlas kirurgiskt.

Läkemedel som orsakar hörselnedsättning

Det finns ett antal läkemedel och mediciner som förknippas med hörselnedsättning, så kallade ototoxiska läkemedel. Bland dessa kan nämnas

I allmänhet krävs stora och långvariga doser av denna typ av läkemedel för att se effekterna av hörselnedsättning, men forskning bedrivs fortfarande för att bättre förstå effekterna av specifika doser och läkemedel.

Skallskador och tumörer

En annan orsak till hörselnedsättning är tumörer såsom neuroblastom i hörselnerven. Cancerrelaterad hörselnedsättning kan också innebära tinnitus (ringningar i öronen) eller en känsla av att det är fullt i ett eller båda öronen. Tumörer behandlas vanligen farmakologiskt eller kirurgiskt och normal hörsel kan återställas eller inte.

Skalltrauma kan skada strukturerna i innerörat och orsaka tillfällig eller permanent hörselnedsättning. Alla huvudskador bör omedelbart bedömas av en läkare. Den medicinska bedömningen kommer sannolikt att omfatta både hörsel- och syntester.

Vad det är Audiovico och vad används det till?

Audiovico är ett kosttillskott i kapselform som är särskilt utformat för hörselhälsa. Produkten innehåller en kombination av naturliga ingredienser som valts ut för sin potential att gynna det auditiva systemet, bidra till att förbättra hörselfunktionen och stödja öronhälsan.

Audiovico

Terapeutiska indikationer

Här följer en lista över situationer där det kan vara lämpligt att använda Audiovico:

 • Problem med hörseln: Om du har hörselproblem eller upplever hörselnedsättning kan Audiovico användas för att främja hörselhälsan.
 • Åldrande: När vi blir äldre upplever vi ofta att hörseln försämras. I sådana fall kan Audiovico hjälpa till att bevara och förbättra hörselfunktionen.
 • Bullerexponering: Personer som utsätts för högt eller långvarigt buller, t.ex. i bullriga arbetsmiljöer eller på konserter, kan ha nytta av Audiovico för att skydda och bibehålla hörselhälsan.
 • Förebyggande: även om det inte finns några uppenbara hörselproblem kan användning av Audiovicoj somen förebyggande åtgärd bidra till att bibehålla hörselfunktionen över tid.
 • Allmän öronvård: Audiovico kan användas som en del av allmän öronvård för att bibehålla hörselhälsan och förebygga obehag i öronen.

Hur fungerar den?

Här är en lista över hur Audiovico kan hjälpa dig att upprätthålla din hörselhälsa:

 • Förbättrar blodcirkulationen i innerörat: Audiovico innehåller ingredienser som främjar blodcirkulationen, vilket bidrar till att förbättra syresättningen och näringen av hörselcellerna.
 • Skyddar hörselcellerna från skador: Audiovicos ingredienser har antioxidativa och skyddande egenskaper som kan bidra till att minska risken för skador på hörselceller som orsakas av miljöfaktorer, t.ex. exponering för högt buller eller skadliga ämnen.
 • Minskar inflammation i innerörat: Vissa av Audiovicos ingredienser har antiinflammatoriska egenskaper som kan bidra till att minska inflammation i innerörat och lindra eventuella associerade symtom.
 • Främjar regenerering av hörselceller: Audiovico innehåller ingredienser som främjar regenerering av skadade hörselceller, vilket främjar återhämtningen av hörselfunktionen.
 • Förbättrar hörseluppfattningen: Regelbundet intag av Audiovico kan bidra till att förbättra hörseluppfattningen och tydligheten i ljud, vilket möjliggör bättre förståelse av tal och omgivningsljud.

Sammansättning av Audiovico – Aktiva ingredienser

 • Magnesium: Magnesium är ett viktigt mineral som är involverat i många kroppsfunktioner, inklusive stöd för nervsystemet och muskelhälsa. Det kan bidra till att minska trötthet och utmattning.
 • Ginkgo biloba: Ginkgo biloba-extrakt kommer från bladen på Ginkgo biloba-trädet och är känt för sina antioxidativa och vasodilaterande egenskaper. Det kan främja blodcirkulationen och förbättra mikrocirkulationen i organ, inklusive innerörat.
 • Vitamin B: B-vitaminer som vitamin B6, B9 (folsyra) och B12 spelar en viktig roll för energiomsättningen och nervsystemets hälsa. De kan bidra till att minska trötthetskänslor och stödja hörselsystemets normala funktion.

Sammantaget är ingredienserna i Audiovico utvalda för att främja hörselhälsan.

Fördelar

 • Förbättra blodcirkulationen i innerörat.
 • Stödjer hälsan hos det auditiva systemet.
 • Stödjer normala hörselfunktioner.
 • Minskar känslan av trötthet i hörseln.
 • Hjälper till att minska tinnitus.

bipacksedel – Hur man använder Audiovico?

Audiovico

Läs hela bipacksedeln noggrant innan du tar detta läkemedel, eftersom den innehåller viktig information för patienten.

Administreringssätt, dosering

Ta 1 kapsel dagligen med ett glas vatten, helst i samband med en måltid. För bästa resultat rekommenderas att behandlingen fortsätter i minst 30 dagar.

Kontraindikationer

Allergier eller överkänslighet mot en eller flera ingredienser som ingår i produkten.

Biverkningar

När det gäller eventuella biverkningar av Audiovico bör det framhållas att produkten i allmänhet tolereras väl och är säker när den används enligt ordination.

Verkliga recensioner, negativ feedback – forumkommentarer

”Jag började använda Audiovico för att förbättra min hörsel och blev verkligen överraskad av resultaten. Efter flera veckors användning märkte jag en märkbar förbättring av ljudets klarhet och en minskning av obehaget i mina öron. Jag rekommenderar den varmt till alla med nedsatt hörsel!”

Verkliga recensioner, negativ feedback

”Jag har lidit av åldersrelaterade hörselproblem under en längre tid och har försökt med olika lösningar utan resultat. Sedan upptäckte jag Audiovico och bestämde mig för att ge det en chans. Jag kan bara bli förtjust! Mina öron fylldes av klara ljud och jag återfick äntligen glädjen i att föra en avslappnad konversation. Det är verkligen en fantastisk produkt!”

Officiell webbplats för tillverkaren – 50% rabatt, pris, var man kan köpa

För att göra en beställning, besök webbplatsen och köp online via den angivna länken, utan att använda kampanjkoden. För att göra en beställning, besök tillverkarens officiella webbplats.

Website | + posts

Jag är student vid Medicinska universitetet med särskilt intresse för naturlig kost och kosttillskott. Jag fick min erfarenhet inom detta område eftersom jag var tvungen att ta många kosttillskott och jag märkte att det tyvärr finns mycket felaktig information på Internet. Jag letar efter lösningar.